Przedszkole Kids Planet


Przedszkole KIDS PLANET jest placówką edukacyjną kierowaną do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności wystawionym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością jest darmowe. Przygotowywany jest dla nich indywidualny program nauczania zgodny z wytycznymi z orzeczenia. Placówka w tym zakresie zapewnia:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
 • zajęcia korekcyjne.

Do dyspozycji dzieci są sale dydaktyczne oraz plac zabaw wyposażony w sprzęt rekreacyjno – sportowy dostosowany do wieku dzieci. Ponad to pomieszczenia i ogród zaopatrzone są w system monitorowania, domofon, nowoczesne meble, sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnej aktywności oraz sprzyjają rozwijaniu zainteresowań.

Przedszkole KIDS PLANET to miejsce tętniące życiem roześmianych, szczęśliwych dzieci. Miejsce, gdzie grupa wykwalifikowanych, niezwykle odpowiedzialnych i zaangażowanych pracowników każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby wspólnie budować „przedszkole marzeń” dla dzieci i ich rodziców.

W przedszkolu dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwijania się poprzez tworzenie kącików zainteresować, organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne i twórcze, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka. Nauczyciele przedszkola KIDS PLANET wychwytują deficyty rozwojowe dzieci i pomagają każdemu dziecku właściwie się rozwijać. Metody i formy pracy dostosowują do możliwości dzieci, tworzą atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia z logopedą a dla dzieci z opiniami organizowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dla wszystkich dzieci odbywają się zajęcia języka angielskiego.

Ponad to przedszkole systematycznie prowadzi własną Kronikę Przedszkolną, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola a umieszczane w niej zdjęcia, są odzwierciedleniem tych wydarzeń.

Przedszkole wyposażone jest w nowoczesną kuchnię serwującą 4 zdrowe, tradycyjne dania kuchni polskiej z uwzględnieniem dziennego zapotrzebowania kalorycznego dziecka oraz bogactwa witamin w postaci warzyw i owoców. Posiłki serwowane są w osobnej sali – stołówce.

W ramach czesnego przedszkole zapewnia:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • zajęcia z języka angielskiego
 • pełne dzienne wyżywienie własnej kuchni
 • zabawy i zajęcia edukacyjne
 • spacery, wycieczki
 • zajęcia taneczno – ruchowe
 • festyny rodzinne, pikniki
 • teatrzyki
 • zajęcia logopedyczne
 • imprezy okolicznościowe z upominkami
 • zajęcia rytmiczne
 • warsztaty tematyczne